0
Тестування з географії

Открыт 0 Ответов 434 Просмотров ЗНО
Загрузка...
Щоб підготуватись до здачі тестування з географії, Вам можна просто звернутись до онлайн курсу по підготовці до тестування з географії.

Електронний онлайн курс, призначений для підготовки учнів до зовнішнього незалежного тестування з географії. Можна подумати, що це ще одна збірка тестових завдань в онлайн тестуванні, яких вже й так забагато видано.
По-перше, завдання цього проекту охоплюють всі, без винятку, теми як шкільної програми з географії, так і програми зовнішнього незалежного оцінювання.

По-друге, тематика та кількість тестових завдань відповідають їх розподілу у тесті зовнішнього незалежного оцінювання з географії відповідно до технічних характеристик, запропонованих Українським центром оцінювання якості освіти.

По-третє, головне завдання проекту  – не – навчити учнів знаходити правильні відповіді на усі можливі завдання, але навчити їх географії. Якщо майбутній абітурієнт дасть правильні відповіді на усі типові тестові завдання, то можна з упевненістю сказати, що він об’єктивно і повно перевірив свої знання з цього навчального предмета.
Кількість завдань у курсі тестування з географії відповідає приблизно 20 варіантам сертифікаційного тесту. Вони різні за формою, змістом і складністю.
До тесту з географії включено завдання трьох форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

2 Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) та буквами (праворуч). У завданнях необхідно співвіднести матеріал двох колонок.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності. У завданнях необхідно встановити правильну послідовність, де цифрі 1 має відповідати перша
подія (явище), цифрі 2 – друга подія (явище), цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта.

Деякі із цих завдань призначені перевірити наявність в учасника тестування знань з певних тем. Інші завдання призначені для перевірки наявності географічного мислення, асоціативних зв’язків, розуміння причин та наслідків географічних явищ й процесів тощо. Практично усі завдання можна використовувати не тільки для контролю знань, але й у процесі навчання. Саме тому структура посібника передбачає розподіл завдань не за варіантами, а за темами. Тобто учень, який вивчає певний розділ курсу за посібником чи підручником, потім виконує завдання, перевіряє правильність своїх відповідей і закріплює та узагальнює знання.

Перевірити правильність виконання тестових завдань можна в кінці курсу пройшовши тестування онлайн з географії, і відповідно отримавши результат у балах…

У розділі Самоперевірка наводяться не тільки правильні відповіді на усі тестові завдання, але й коментарі до деяких, найбільш цікавих чи складних із них.
Тестові завдання, наведені у посібнику, можна використовувати під час навчального процесу у будь-якому класі середньої школи під час вивчення географії. Тематичний поділ завдань дає змогу вчителеві використати завдання певної теми, а їхня кількість дозволяє сформувати кілька паралельних варіантів для організації тематичної перевірки знань з тієї чи іншої теми під час її вивчення. Крім того, доцільним є використання тестових завдань безпосередньо під час вивчення нового матеріалу. Це дозволить з одного боку умотивовано закріплювати й узагальнювати вивчений матеріал, а з іншого – належним чином підготувати учнів до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень з географії.

Пожалуйста, или для публикации ответа на этот вопрос.

Топ лучших

 • 132740 балловkola99

  0 вопросов 3304 ответов0 комментариев

 • 72700 балловit

  3600 вопросов 9 ответов0 комментариев

 • 6000 балловmaximka

  0 вопросов 147 ответов0 комментариев

 • 5320 балловluchik

  3 вопросов 129 ответов0 комментариев

 • 580 балловМаксим Вой

  2 вопросов 11 ответов0 комментариев

 • 500 балловАссасин

  0 вопросов 10 ответов0 комментариев

 • 460 балловМухаммад

  1 вопросов 1 ответов0 комментариев

 • 400 балловHEZNAYU

  2 вопросов 5 ответов0 комментариев

 • 280 балловAlex Indri

  2 вопросов 2 ответов0 комментариев

 • 260 балловtimyrys

  8 вопросов 0 ответов0 комментариев

...